Kontakt

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie

os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków

tel. 12 647 15 25, tel./fax 648 37 50

info@mdkkorczak.pl